• +90 312 504 23 32
 • info@bilisimkupu.com
Bilişim Küpü, her veri merkezi ve her işletmenin işyüküne uyum sağlamak üzere optimize edilen küçük işletme, finansal veri yönetimi ve yüksek yoğunluklu mikrosunuculardan bulut barındırma ve yoğun bellek, teknik ve analiz işyüklerine kadar çeşitli sunucu çözümleri sunuyor.

Şirketler için, verilerinin birden fazla depolama ünitesinde bulunması, iş sürekliliğini, veri yönetimini, yedeklenmesini ve felaket kurtarma senaryoları için planlar oluşturulmasını olumsuz etkileyen bir unsurdur, hatta bazı durumlarda bu karmaşa içinden çıkılmaz bir hal alır.

Veri depolama sistemlerinde trend; farklı uygulamaları, değişen iş yüklerini ve farklılaşan gereksinimleri destekleyen esnek mimarilere doğru yönelmektedir. Bu teknolojilerde aynı sistem üzerinde bütün kurumun verisi konsolide edilerek verinin güvenliği, farklı protokoller (FC, iSCSI, NFS, CIFS) ile erişilebilirliği , farklı teknolojilerin bir arada kullanımı ve yönetilebilirliği sağlanmaktadır..

Günümüzde farklı uygulamalar ve ihtiyaçlar doğrultusunda farklı protokoller kullanılmaktadır. Konumlandırılacak olan konsolidasyon çözümü de herhangi ek bir gereksinimi olmadan farklı protokolleri destekleyebilmelidir. Sistem herhangi bir arıza durumuna karşı yedekli yapıda konumlandırılmalı ve iş sürekliliği sağlanmalıdır. Hata durumlarında sistem geri dönüşleri hızlı olmalı, minimum kesinti ve veri kaybı ile sistem geri döndürülebilmelidir. Veri depolama sistemleri çeşitli yazılımlarla da desteklenebilmektedir. Bu yazılımlar, verinin yedeklenmesi, iletilmesi, depolanması konularında yüksek verimlilikle performans göstermektedirler.

Veri depolama sistemleri, verinin sağlıklı depolanması, düzenli arşivlenmesi, iş sürekliliği ve yedeklemeyi sağlamakta; bilginin yaşam döngüsü yönetimini ve kesintisiz geri dönüşümü temin etmektedir. Bilişim Küpü, uçtan uca sunduğu çözümlerin bir parçası olan veri depolama sistemleri tarafında izlediği marka bağımsız çözüm stratejisi ile, en küçük depolama sunucusundan en geniş veri merkezine kadar depolama gereksinimlerinizin karşılanması adına, ihtiyaçlarınıza yönelik, doğru, etkin ve verimli çözümler sunabilmektedir. Bilişim Küpü, felaket durumunda karşılaşabileceğiniz problemleri önceden tespit ederek yaşanabilecek veri kayıplarının önüne geçilmesini, felaket anlarına hazırlıklı olmanızı ve iş akışlarının kesintiye uğramadan sürdürülebilmesini sağlamaktadır. Felaket kurtarma stratejiniz Bilişim Küpü ile, olası risklerin tanımlanması ve sınıflandırılması, iş sürekliliğini sağlayan servislerin tanımları, risklerin ve servislerin analizi, kesinti süreleri ve veri güncelliği, rol ve görev dağılımları, altyapı gereksinimleri başlıkları doğrultusunda planlanmaktadır.

Bilişim Küpü; Huawei, HP, NetApp, EMC, Hitachi, Dell gibi değerli üreticiler başta olmak üzere, marka bağımsız olarak ihtiyaçlarınıza en uygun çözümü konumlandırma amacıyla sistemlerinizi analiz etmekte ve doğru ürünü konumlandırmaktadır. İhtiyaçlarınıza yönelik olarak en küçük depolama biriminden en büyük sistemlere kadar geniş bir ürün yelpazesi sunabilmektedir.

Günümüzde işletmelerin tolere edebileceği veri kaybı giderek düşmektedir ve olası bir felaket durumunda veri kaybı yaşanması, sistemin ya da depolanan verinin geri yüklenememesi kurumlar için çok ciddi riskler oluşturabilmektedir.

İş sürekliliğini veri kaybı olmadan sağlamak için alınması gereken önlemler arasında verinin yedeklenmesi de yer almaktadır. Hayati önem taşıyan verilerin yedeklenmesi için gerekli sistemler kurulmalı ve takip edilmelidir.

Yedekleme sistemlerinin konumlandırılması; yedeklenecek verinin boyutu ve türü, yedekleme sıklığı, verideki değişim oranı, tolere edilebilecek maksimum veri kaybı ve istenilen geri dönüş süresi gibi parametrelere bağlıdır. Bütün bunların yanında yedeklenen verinin kesintisiz ve eksiksiz geri dönüş için olanak sağlaması beklenmektedir.

Sanallaştırma çözümlerine olan talebin artmasıyla birlikte sanal ortam yedekleme çözümlerinin de önemi artmıştır. Bu alanda da diske ya da kartuşa veri yedekleyebilen çözümler tercih edilmektedir. Felaket kurtarma senaryoları için ise farklı lokasyona replikasyon yapılarak yedekleme ortamları kurulabilmektedir. kurulacak yapıya göre yine LAN ya da SAN üzerinden yedek alınabilmektedir.

 • Esnek bir mimaride olmalı,
 • Hata durumlarında hızlı, kesintisiz ve kayıpsız olarak geri döndürülebilmeli,
 • Farklı protokolleri destekleyebilmeli,
 • Veri kaybı toleransı çok küçük olmalı,
 • Sanallaştırma çözümleriyle birlikte çalışabilmeli,
 • Felaketlere her an hazır durumda bulunmalıdır.

Bilişim Küpü, üretici bağımsız olarak hem yazılım hem de donanım tarafında yedekleme çözümleri sunmaktadır.

Verimli çalışma, BT sistemleriniz ile kullanıcıları arasında sorunsuz etkileşim gerektirir. Bilişim Küpü kullanıcı girdisi, depolama, bağlantı, taşıma çantaları, biyometrik güvenlik ve multimedyayı kapsayan kapsamlı sezgisel, kullanışlı aksesuar seçenekleri sunar. Bu size maliyet tasarrufu sağlayan "tek elden tedarik" imkanı sunar. Ekranlar, Aksesuarlar, Yazıcılar ve Depolama ürünleri

Bilişim Küpü sertifikalı danışmanları ile network güvenlik donanım tedariği, kurulumu ve işletmenlik konularında hizmet vermektedir.

 • Geniş Alan Ağı Optimizasyonu
 • Kablosuz Yerel Alan Ağları
 • Load Balancing
 • Bütünleşik Mesajlaşma
 • Kurumsal Mobilite
 • Video Konferans Çözümleri
 • İnternet Güvenliği Çözümleri
 • Son kullanıcı Güvenliği
 • Veri Güvenliği
Yeni ve çeşitli Windows işletim sistemi ile birlikte kullanılan profesyonel cihazlar, insan odaklı iş yerleri için mükemmel bir uyuma sahip. Yeni teknolojilerin eşlik ettiği verimli işletme özellikleri sayesinde verimlilik artık parmak uçlarınızda. Amacınız mevcut portföyünüzü yükseltmek veya inanılmaz yeni cihazlar seçmek de olsa Bilişim Küpü'de güvenli ve modern bir iş yeri için ihtiyacınız olabilecek her şey mevcut.